2009 : +2 Achievements

School Toppers : 13 Students
Centum : 7 Students
Above 1100 Marks : 56 Students
Above 1000 Marks : 192 Students
Marks Above 190 Above 180
Chemistry 47 109
Maths 84 129
Physics 32 75
M.B.B.S Toppers (Cut-off) : 15 Students
Engg.Toppers (Cut-off)
  Above 190 : 57 Students
  Above 180 : 120 Students
  Above 170 : 152 Students

2009 : 10th Achievements

Pass : 100% Students
School Toppers : 3 Students
Centum : 3 Students
Above 450 Marks : 17 Students
Above 400Marks : 39 Students

CARE Achievements - X Samacheer Kalvi - 2009

Name Reg. No. Marks   Name Reg. No. Marks
Usha.A   485116  487 Saranya.M      483840 439
Haripriya.C  483881  482 Divya.S 484220 437
Getcia Delani.C   484668 478 Manirathnam.A 482616 434
Ramya.C   483835 478 Priyadharshini.R 483114 431
Raghapriya.S 479713  476 Kaavya.S 907631 428
Priya.P 483917  475 Geetha.K 483045 422
Valliammai.L.P 483938 474 Srivatsan.S 482698 420
Nisha.A  485024    471 Sivasankari.K 483148 418
Sindhu.S       483844 464 Manoj Kumar.R 483344 418
Kailasam.A    482607   463 Yaswanth.P.K 483795 418
Janani.R   907589 463 Saravanan.B 906760 416
Vishnupriya.S 907618 458 Pinky.V 484014 416
Arun Kumar.A 483596 454 Nataraajan.K 906021 412
Logeshwaran.T 482615 454 Dhivya.S 482911 411
Pavya.K 484745 453 Chandreshwar.K 485974 410
Vasuki.N 485049 450 Hema.S 906504 407
Imthiyas Ahamed.M.S 485980 450 Nandhini.P 906052 404
Naveen Kumar.B 483641 449 Sriram.G 483782 403
Karishma Begum.I 485006 444 Mathiyazhagan.S 906019 403
Krithika.K 483891 442