Our 2011 Achievements

School Toppers : 11 Students
CGPA 10/10 : 11 Students
Above 9.0 : 50 Students
Above 8.0 : 99 Students
Subject Toppers (A1 Grade)
English : 24 Students
Language : 43 Students
Maths : 19 Students
Science   : 23 Students
Social Science : 30 Students

CARE Achievements - X CBSE - 2012

J.Nikil John
CGPA : 10/10
I Rank
R.S.K
A.G.Kaushik Ram
CGPA : 10/10
I Rank
Alpha School
T.Sachin Prabhu
CGPA : 10/10
I Rank
Alpha School
M.Praveen
CGPA : 10/10
I Rank
Kendriya Vidhyalaya
J.Gayathri
CGPA : 10/10
I Rank
M.G.C.V
S.Sunil
CGPA : 10/10
I Rank
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
R.Saravanan
CGPA : 10/10
I Rank
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
V.Amrutha Medaja
CGPA : 10/10
I Rank
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
K.Arundhishaan
CGPA : 10/10
I Rank
Sri Vignesh Vidhyalaya
K.Priyadharshini
CGPA : 10/10
I Rank
Kamala Nikatan
Gruz Richardson.P.A
CGPA : 9.8
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Aswin Kumar.R
CGPA : 9.8
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Iswarya.N
CGPA : 9.8
Rajaji Vidhyalaya
Annapoorani.S
CGPA : 9.8
M.G.C.V
Attchara.S
CGPA : 9.8
M.G.C.V
Raksha Khaveyaa.P.K
CGPA : 9.8
R.S.K
Ram Prasaath.J
CGPA : 9.6
M.G.C.V
Harikumar.G
CGPA : 9.6
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Seshadri.S
CGPA : 9.6
M.G.C.V
Sriram.N
CGPA : 9.6
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Kayathri.M
CGPA : 9.6
R.S.K
Hariarjun.J
CGPA : 9.6
Montfort
Sushil Sabari.R
CGPA : 9.4
M.G.C.V
Ragavi.S
CGPA : 9.4
Kamala Niketan
Ramakshaya.S
CGPA : 9.4
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Rinita.R
CGPA : 9.4
Montfort
Raja Rajeswari.D
CGPA : 9.4
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Kalaivani.P
CGPA : 9.4
Kendhra Vidhyalaya
Naveena.S.R
CGPA : 9.4
R.S.K
Kevin Frederick.S
CGPA : 9.2
Montfort
Raja Kumaran.B
CGPA : 9.2
R.S.K
Hari Krishnan.N
CGPA : 9.2
Sri Vignesh Vidyalaya
Aarthick.A
CGPA : 9.2
Sri Akilandeswari Vidhyalaya
Markathavalli.M.C
CGPA : 9.2
Kamala Niketan
Vignesh.R
CGPA : 9
Montfort
Pravin.V
CGPA : 9
M.G.C.V
Swaminathan.S.G
CGPA : 9
M.G.C.V
Balaji.R.S
CGPA : 9
M.G.C.V
Vishnupriya.S
CGPA : 9
M.G.C.V
Naachammai.A.N
CGPA : 9
M.G.C.V
Zareen Fathima.Z
CGPA : 9
M.G.C.V
Irfana Sathar.A
CGPA : 9
Alpha School
Aakash.S
CGPA : 9
Kamala Niketan
Sooraj Narayan.B
CGPA : 9
Kenthra Vidhyalaya
Our Students Achievements in 10th CBSE Examination
Name Reg.No. CGPA   Name Reg.No. CGPA
Gayathri.J 4119071 10 Raja Rajeswari.D 4119312 9.4
Swetha Murali 4119551 10 Ragavi.S 4119550 9.4
Sunil.S 4119402 10 Ramakshaya.S 4119446 9.4
Saravanan.R 4119395 10 Kalaivani.P 4119996 9.4
Nikhil John 4119896 10 Sushil Sabari.R 4119143 9.4
Arundhishaan.K 4119293 10 Vaishnavi.S 4120287 9.4
Praveen.M 4120018 10 Rinita.R 4120282 9.4
Kaushikraam.A.G 4119180 10 Naveena.S.R 4119635 9.4
Sachin Prabhu.T 4119193 10 Kevin Frederick.S 4120297 9.2
Priyadharshini.V 4119392 10 Aarthick.A 4119340 9.2
Amrutha Medaja.V 4119418 10 Rajakumaran.B 4119708 9.2
Iswarya.N 4119485 9.8 Dinesh Kumar.S 4119068 9.2
Gruz Richardson.P.A 4119368 9.8 Marakathavalle.M.C 4119505 9.2
Raksha Khaveyaa.P.K 4119778 9.8 Harikrishnan.N 4119281 9.2
Aswin Kumar.R 4119356 9.8 Irfana Sathar.A 4119231 9
Varsini.T 4119578 9.8 Vignesh.R 4119154 9
Annapoorani.S 4119056 9.8 Balaji.R.S. 4119064 9
Attchara.S 4119063 9.8 Vishnu Priya.S 4119157 9
Harikumar.G 4119279 9.6 Aakash.S 4119532 9
Seshadri.S 4119217 9.6 Sooraj Narayan.B 4120063 9
Kayathri.M 4119728 9.6 Pravin.V 4119111 9
Hariarjun.J 4120216 9.6 Swaminathan.S.G 4119145 9
Ramprasaath.J 4119045 9.6 Naachammai.A.N 4119101 9
Surya.R 4119404 9.6 Zareen Fathima.Z 4119501 9
Sriram.N 4119285 9.6